Dijous, 29 De Juny De 2017
Carretera de Lleida, 21, Organyà - 25794
Telèfon: 973383007 Fax: 973383536

TOTES LES NOTICIES

15/04/2017

CONCURS FOTOGRÀFIC ORGANYÀ 2017 (FESTA MAJOR I FIRA DEL LLIBRE DEL PIRINEU)


Foto

Bases de la convocatòria. Termini de presentació: 31 de maig de 2017

1. Participació:

Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major de 16 anys.

2. Modalitats:

- a) Programa de la Festa Major

- b)  Cartell de la Fira del Llibre.

 Per participar s'han denviar les fotografies per correu electrònic a ajuntament@organya.cat amb una resolució mínima de 150 dpi. En format JPG.

3. Temàtiques:

a) Programa de la Festa Major: Entorn i racons d'Organyà (Es busquen imatges que mostrin els diversos espais, racons especials, petits detalls que ens fan un poble dencant)

b) Cartell de la Fira del Llibre:  Els llibres i la Vila.Es busquen imatges que mostrin la relació, íntima,  dOrganyà i el món de la literatura, fotografies poètiques on el llibre i les persones tinguin un protagonisme principal)

4. Terminis i condicions

En el concurs seran vàlides les fotografies que senviïn per correu a ajuntament@organya.cat fins el 31 de maig de 2017.

Totes les fotografies han d'estar titulades i s'ha d'indicar en quina de les dues modalitats es presenta (és a dir:  nom de la fotografia_a o bé nom de la fotografia_b). En el mateix correu caldrà indicar el nom del o la autor/a, i un telèfon de contacte.

El número de fotografies que es poden enviar no està limitat.

Les imatges guanyadores  seran:

Modalitat a)  La imatge del  programa de la Festa Major d'Organyà de 2017.

Modalitat b)  La imatge del cartell de la Fira del Llibre del Pirineu  de 2017.

Les imatges premiades en ambdues modalitats, es podran publicar amb l'objectiu de donar notícia daquestes activitats o de promoure-les. A totes les fotografies que es publiquin constarà el nom de l'obra i el nom de l'autor/a.

5. Premis:

S'estableixen dos guardons:  4t premi Festa Major i 4t premi Fira del Llibre del Pirineu. 

Premi fotografia Festa Major

200 euros

Premi fotografia Fira de Llibre del Pirineu:

200 euros

 

 6. Elements de valoració:Es tindrà en compte l'originalitat i la qualitat artística de les fotografies.

7. Composició del jurat:

El jurat d'ambdós premis estarà format per tres persones relacionades amb el món de la fotografia i de les institucions. El jurat pot declarar els premis deserts si ho creu necessari

8. Veredicte :El veredicte del jurat es farà públic el dia 2 de juny de 2017 i la publicitat d'aquest veredicte es farà mitjançant el web de l'ajuntament  d'Organyà. També es farà saber als mitjans de comunicació comarcals.

Es comunicarà directament als guanyadors dels premis mitjançant correu electronic i/o telèfon.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

9.Lliurament de premis:

S'entregaran el dissabte, 2 de setembre, a les 21 hores, durant l'acte de lliurament dels premis literaris Homilies d'Organyà.

 10.Clàusules legals:

L'Ajuntament d'Organyà garanteix el tractament de dades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Lautor/a de les obres concursants, pel fet de participar, es reconeix autor daquestes obres i estar en ple dret per autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics, pòster, webs, Facebook, etc, dins el marc de la Festa Major i de la Fira del Llibre del Pirineu.

Sempre que l'Ajuntament dOrganyà en faci ús, estarà obligat a mencionar lautor, i títol de lobra. D'igual manera, l'Ajuntament d'Organyà s'eximeix de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets dimatge a tercers, que ha destar en possessió dels autors/es.

11.Drets d'explotació:

Els autors/es de les fotografies guanyadores cedeixen a l'Ajuntament d'Organyà la potestat dús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció amb finalitats de promoció i culturals sempre fent constar el nom del/s autor/s i el títol de l'obra.

12.Acceptació de les bases:

La participació en el concurs suposa la total acceptació de les bases del concurs i de la resolució inapel·lable del jurat.


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web